کلاس خلاقیت 97/12/26

    کلاس خلاقیت در تاریخ  98/12/26 برگزار گردید
در این جلسه به بچه ها ساخت کاردستی ای برای عید نوروز آموزش داده شد.


تعداد نمایش: 76 تاریخ: 2019/03/18

اخبار مرتبط

کلاس خلاقیت 98/1/27

کلاس خلاقیت 98/1/27


کلاس خلاقیت 98/1/27
 
ثبت نام اردیبهشت ماه

ثبت نام اردیبهشت ماه


ثبت نام اردیبهشت ماه
کلاس خلاقیت 98/1/20

کلاس خلاقیت 98/1/20


کلاس خلاقیت 98/1/20
نکته قابل توجه

نکته قابل توجه


نکته مهم و قابل توجه
تعطیلات نوروزی

تعطیلات نوروزی


تعطیلات نوروزی
کلاس نقاشی 97/12/21

کلاس نقاشی 97/12/21


کلاس نقاشی 97/12/21