کلاس نقاشی 98/5/15

کلاس نقاشی 98/5/15

سه شنبه 98/5/15
کلاس نقاشی برگزار گردید و بنابر برنامه ریزی آکادمی بچه ها هر کدام در سطح و مهارتهای خویش آموزش دیدند.
کسانی که به مهارت رنگ آمیزی نیاز داشتند رنگ آمیزی و دیگران نیز به ترسیم و سپس رنگ آمیزی پرداختند. 

 

 

 

 

 

 

 


تعداد نمایش: 63 تاریخ: 2019/08/06

اخبار مرتبط

گزارش بهداشت 98/6/3

گزارش بهداشت 98/6/3


گزارش بهداشت 98/6/3
خلاقیت نمایشی

خلاقیت نمایشی


خلاقیت نمایشی
نکاتی درباره پرورش خلاقیت کودکان

نکاتی درباره پرورش خلاقیت کودکان


نکاتی درباره پرورش خلاقیت کودکان
نکاتی درباره استعدادیابی  کودکان

نکاتی درباره استعدادیابی کودکان


نکاتی درباره استعدادیابی  کودکان
کلاس خلاقیت 98/5/28

کلاس خلاقیت 98/5/28


ساخت یادداشت رویخچالی 
شروع ثبت نام شهریور ماه

شروع ثبت نام شهریور ماه


شروع ثبت نام شهریور ماه