کلاس نقاشی 98/5/22

روز سه شنبه 98/5/22 کلاس نقاشی برگزار گردید.


در این کلاس از گروهی از بچه ها خواسته شد تا با تصوراتی که از خانواده خود دارند میز شام و کسانیکه با آنها سر میز هستند و غذا میخورند را یکشند. 
از گروهی دیگر خواسته شد تا یک باغ وحش را به تصویر در بیاورند.
نقاشیهای این گروه برای نمایشگاه آماده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تعداد نمایش: 50 تاریخ: 2019/08/14

اخبار مرتبط

گزارش بهداشت 98/6/3

گزارش بهداشت 98/6/3


گزارش بهداشت 98/6/3
خلاقیت نمایشی

خلاقیت نمایشی


خلاقیت نمایشی
نکاتی درباره پرورش خلاقیت کودکان

نکاتی درباره پرورش خلاقیت کودکان


نکاتی درباره پرورش خلاقیت کودکان
نکاتی درباره استعدادیابی  کودکان

نکاتی درباره استعدادیابی کودکان


نکاتی درباره استعدادیابی  کودکان
کلاس خلاقیت 98/5/28

کلاس خلاقیت 98/5/28


ساخت یادداشت رویخچالی 
شروع ثبت نام شهریور ماه

شروع ثبت نام شهریور ماه


شروع ثبت نام شهریور ماه