گزارش بهداشت 97/12/20

 

بینایی سنجی : به صورت هفتگی تعدادي از زبان آموزان عزیز طبق لیست به وسیله لایت باکس از نظر
بینایی مورد معاینه قرار می گیرند که جدول ذیل شرح گزارش معاینات مربوطه می باشد .
کودکانی که از نظر بینایی مشکل داشته باشند متعاقبا به استحضار والدین قرار خواهد گرفت .
لازم به ذکر است در مورد بینایی سنجی به دلیل اینکه لایت باکس نیاز به اتاق تاریک داردکودکان از
همکاري امتناع می کنند. مقرر گردیده در خصوص شرایط بینایی سنجی آموزش هاي لازم در جهت همکاري
کودکان داده شود، لذا خواشمند است والدین محترم در راستاي تحقق این امر ما را همراهی نمایند

معاینه پوست : حساسیت هاي پوستی (پوست پوست شدن دست ها، اگزما، قرمز شدن دست و...) .
عامل ایجاد : موروثی ، بر اثر سرما، تماس مستمر با مواد آلرژي زا و.. مي باشد .
آبله مرغان (معمولا ابتدا باعث قرمزي و خارش پوست شکم یا پشت و یا روي صورت می شود که علائم اولیه
بیماري به صورت جوشهاي ریز آبدار قرمز یا صورتی ظاهر می گردد و سپس در تمام نقاط بدن گ سترش
می یابد و در دو سه روز اول بیماري بشدت مسري می باشد .

معاینه مو: نامرتب بودن موها، وجود موخوره و وجود رشک در موهاي کودکان مورد بررسی قرار گرفت که
در مواردي که در صورت مشاهده مورد خاص ، به والدین اطلاع داده می شود .
عامل ایجاد (رشک) حیوانات خانگی سگ،گربه، میمون و... کلاه، شال گردن، شال سر یا برخی وسایل
تزیینی از جنس الیاف مصنوعی یا پشمی که امکان زنده ماندن شپش در آنها وجود دارد و براي موها استفاده
میگردد ، می باشد.

معاینه ناخن: بلند بودن ناخن و تماس با آلودگی هاي محیط و تجمع این آلودگی ها در زیر ناخن کودکان و
کوتاه نکردن ناخن ها امکان بروز بیماري در کودکان را بوجود می آورد که در صورت مشاهده این مورد ، به
والدین اطلاع داده می شود

معاینه دندان: لق بودن ، خرابی و پوسیدگی دندان و در برخی موارد جرم بر روي دندان ها مشا هده
می شود که با مسواك زدن و مراقبت از دندان ها قابل پیشگیري می باشد.لازم به ذکر است یکی از راههاي
جلوگیري از پوسیدگی دندان عدم استفاده از مواد قندي می باشد در نهایت طبق چکاپ مربی بهداشت غالب زبان آموزان در وضعیت مطلوبی قرار دارند .

تعداد نمایش: 123 تاریخ: 2019/03/11