گزارش بهداشت 98/3/19

 گزارش بهداشت 98/3/19 

 زبان آموزان در دو شیفت صبح و عصر توسط مربی بهداشت مورد معاینه قرار گرفتند که به شرح ذیل می باشد :
معاینه دندان: لق بودن ، خرابی و پوسیدگی دندان و در برخی موارد جرم بر روي دندان ها مشاهده می شود که با مسواك زدن و مراقبت از دندان ها قابل پیشگیري می باشد.

لازم به ذکر است یکی از راههاي جلوگیري از پوسیدگی دندان عدم استفاده ازمواد قندي می باشد .

 

معاینه پوست : حساسیت هاي پوستی (پوست پوست شدن دست ها، اگزما، قرمز شدن دست و...) .
 عامل ایجاد : موروثی ، بر اثر سرما، تماس مستمر با مواد آلرژي زا و.. می باشد .
آبله مرغان (معمولا ابتدا باعث قرمزي و خارش پوست شکم یا پشت و یا روي صورت می شود که علائم اولیه ئ بیماري به صورت جوشهاي ریز آبدار قرمز یا صورتی ظاهر می گردد و سپس در تمام نقاط بدن گسترش می یابد و در دو سه روز اول بیماري بشدت مسري می باشد .

 

معاینه ناخن: بلند بودن ناخن و تماس با آلودگی هاي محیط و تجمع این آلودگی ها در زیر ناخن کودکان و کوتاه نکردن ناخن ها امکان بروز بیماري در کودکان را بوجود می آورد که در صورت مشاهده این مورد ، به
والدین اطلاع داده می شود .

 

معاینه مو: نامرتب بودن موها، وجود موخوره و وجود رشک در موهاي کودکان مورد بررسی قرار گرفت که در مواردي که در صورت مشاهده مورد خاص ، به والدین اطلاع داده می شود .
 عامل ایجاد (رشک) حیوانات خانگی سگ،گربه، میمون و... کلاه، شال گردن، شال سر یا برخی وسایل تزیینی از جنس الیاف مصنوعی یا پشمی که امکان زنده ماندن شپش در آنها وجود دارد و براي موها استفاده میگردد ، می باشد.

 

بینایی سنجی : به صورت هفتگی تعدادي از زبان آموزان عزیز طبق لیست به وسیله لایت باکس از نظر بینایی مورد معاینه قرار می گیرند که جدول ذیل شرح گزارش معاینات مربوطه می باشد .
لازم به ذکر است گزارش بینایی سنجی زبان آموزان به والدین عزیز تحویل داده می شود .
در نهایت طبق چکاپ مربی بهداشت غالب زبان آموزان در وضعیت مطلوبی قرار دارند .

 

مربی بهداشت آکادمی 4 تا 7 ساله ها


تعداد نمایش: 50 تاریخ: 2019/06/12

اخبار مرتبط

آیا می دانید ؟؟ 1397/10/25

آیا می دانید ؟؟ 1397/10/25


آیا می دانید ؟؟

کلاس نقاشی 98/3/28

کلاس نقاشی 98/3/28


کلاس نقاشی 98/3/28
کلاس نقاشی 98/3/21

کلاس نقاشی 98/3/21


کلاس نقاشی 98/3/21
کلاس نقاشی 98/3/21

کلاس نقاشی 98/3/21


کلاس نقاشی 98/3/21
اخبار غایبین ترم خرداد 1398

اخبار غایبین ترم خرداد 1398


اخبار غایبین ترم خرداد 1398 آکادمی انگلیسی 4 تا 7 ساله ها
کلاس نقاشی98/3/7

کلاس نقاشی98/3/7


کلاس نقاشی98/3/7