Learn A TO Z


ز
بان انگلیسی 26 حرف الفبا دارد که در انگلیسی به آنها (آلفابت) میگویند.

هر حرف یک نام و یک تلفظ دارد.


 

آکادمی 4 تا 7 ساله ها در این صفحه برای والدین عزیز نام و تلفظ این حروف را آورده تا شما عزیزان بتوانید کودکان خود را برای یادگیری بهتر یاری دهید.


همچنین برای تمرین بیشترکودکان مینوانید از برگه های موجود برای تمرین پرینت گرفته و کودکان آنها را انجام دهند.  

 

 


مطالب مرتبط

Word puzzle 1

Word puzzle 1


   print
 find the words


Words puzzle animals

Words puzzle animals


print   
find the words   
take it to academy   


 
Word puzzle frutes

Word puzzle frutes


.print   
find the words   
take it to academy