کتابهای پیش دبستانی

هوش پیش دبستانی

 

خصوصیات کتاب:ز

کتاب های هوش پیش دبستانی که به عناوین مختلف هوش و خلاقیت ، پرورش استعداد، هوش برتر و … منتشر گردیده اند هیچکدام به این معنا نیست که تأثیری در رشد و افزایش هوش کودکان داشته باشند و یا آزمونی برای سنجش هوش کودکان محسوب گردند. این قبیل کتاب ها غالباً تمرین های ساده ای را مطرح می کنند که برخی از جنبه های توانایی کودک مانند تشخیص تشابهات و تفاوت ها، روابط جزء و کل، ارتباط منطقی ، تجسم فضایی و غیره را در بر می گیرد. در این کتاب نیز به اصول کلی و بازی های ساده جهت پرورش رشد و استعداد کودکان پرداخته شده است.زهدف از انجام تمرینات این کتاب نوعی سرگرمی و توانسنجی مقدماتی کودکان پیش دبستانی می باشد. بهتر است در انجام تمرینات فقط توضیحات مورد نیاز به کودک داده شود و در حل مسائل اجازه دهید که خود کودک با تلاش و تقلای ذهنی به راه حل دست یابد .زمحور اصلی تمرینات این کتاب برپایۀ آزمون های بصری و ادراک بینایی قرار دارد.ز

محتوای تمرینات این کتاب شامل موضوعات زیر می باشد:ز

 • تشخیص شباهت ها و تفاوت ها
 • تشخیص شکل و سایه
 • روابط جزء و کل
 • تشخیص شکل در زمینه
 • ارتباط منطقی و موضوعی
 • درک فضایی و تکرار منطقی
 • درک تقارن و ساختارهای هندسی
 • تجسم فضایی و جستجوی فعال
 • تشخیص و تخمین اندازه و شکل
 • و سایر موضوعات دیگر

علوم پیش دبستانی جلد ۱

 


 

خصوصیت کتاب:

کتاب علوم پیش دبستانی در ۲ جلد و دارای حدود ۵۰ صفحه در هر کتاب می باشد.

آنچه در کتاب های علوم پیش دبستانی آموزش داده می شود :

جلد اول “انسان و جانوران ” شامل :

خودآگاهی(بدن من)

 آشنایی با بدن و اندام های آن

 مراقبت از اندام های بدن

 شناخت حواس پنجگانه و مراقبت از آنها

 نقش غذا و تامین انرژی

 نظافت و پاکیزگی

 ورزش و اهمیت آن در سلامتی

 خواب، استراحت و نقش آن در آرامش و سلامتی

 مراحل رشد بدن، افزایش قد و وزن

شناخت جانوران

 تشخیص جاندار از بی جان

 آشنایی با جانوران( محل زندگی،غذا، خصوصیات ظاهری)

 آشنایی با بچه حیوانات

 آشنایی با حرکت حیوانات

 آشنایی با حیوانات اهلی و وحشی

 آشنایی با نام حیوانات

 

علوم پیش دبستانی جلد ۲

 


جلد دوم “گیاهان، آب، گرما، حرکت و … ”

 (شناخت گیاهان)

 شامل :آشنایی با اجزای گیاهان

 شکلهای مختلف و میوه های گیاهان

 رشد گیاهان و مراحل آن

 مراحل بوجود آمدن میوه

 تفاوت دانه و برگ گیاهان

 فایدۀ گیاهان

 تغییرگیاهان در فصل های سال

آب، هوا، گرما، حرکت و …

 آب روی کرۀ زمین

 آب و موجودات زنده

 استفاده های مختلف از آب

 شکل های مختلف آب

 شغل ها و کارهای مرتبط با آب

 صرفه جویی در آب

 وسایل گرمازا

 صرفه جویی در انرژی

 حرکت و وسایل نقلیه

 هوای پاک و هوای آلوده

 پاکیزگی محیط زیست

 آشنایی با خطرات اطراف ما

 آشنایی با مشاغل

آنچه در مقدمه کتاب در ضرورت آموزش علوم می خوانید :

کودکان از همان زمان تولد، با استفاده از حواس پنجگانه به کاوش در محیط می پردازند و به مرور دانش و شناخت خود را از محیط اطرافشان بالا می برند. تا حدود ۳ یا ۴ سالگی اکثر کودکان کسب مهارت های نخستین را می آموزند و از آن پس نقش مهارت های تکمیلی اهمیت بیشتری پیدا می کند. از این رو لازم است در آموزش علوم به کودکان دقت شود و مهارت ها و توانایی های آن ها را در شناخت بهتر محیط اطرافشان افزایش دهیم. اهداف علوم در دورۀ پیش دبستانی  بیشتر بر شناخت اعضای بدن، ویژگی و شناخت جانوران و گیاهان، فواید گیاهان و جانوران، آب و هوا، نظافت و پاکیزگی، گرما و سرما، حرکت یا جابجایی و سایر مفاهیم بنیادین تأکید دارد.

علاوه بر مطالب مطرح شده در این کتاب لازم است که والدین در هر محیطی با طرح سوالات ساده در مورد مفاهیم کلی، کودک را به مشاهدۀ دقیق محیط، جستجو، آزمایش و یافتن جواب ترغیب کنند. آموزش علوم هیچگاه از طریق کتاب میسر نمی شود، اما کتاب نخستین گام برای ورود به آزمایش های عملی محسوب می گردد. مهمترین مهارت در آموزش علوم، توانایی مشاهدۀ دقیق است. مشاهدۀ دقیق، کلید دستیابی به سایر مهارت هاست. درآموزش مشاهدۀ دقیق، مهمترین کار این است که کودک بتواند از یک یا چند حس خود برای درک پدیده های محیط اطرافش استفاده کند. با مشاهدۀ دقیق کودک اطلاعاتی را جستجو می کند که منجر به افزایش دانش و آگاهی او می شود . با مشاهدۀ دقیق، کودک، شباهت ها و تفاوت ها را تشخیص می دهد. برایش سؤال هایی پیش می آید که او را به یافتن جواب آن تشویق می کند.انگیزۀ آزمایش و پژوهش در او ایجاد می شود. مهمترین کار این است که کودک به محیط اطراف خود با دقت بیشتری نگاه کند و برای یافتن پرسش هایی که جواب آن را نمی داند ، سؤال کند.

کودک باید یاد بگیرد از تمامی حواس خود برای یک مشاهدۀ خوب و کامل استفاده کند. مثلاً در مشاهدۀ یک میوه با چشم رنگ و شکل آنرا تشخیص می دهد. با دست سفتی و نرمی وخصوصیات پوست آنرا لمس می کند. با بینی، بوی آنرا تشخیص می دهد. با زبان مزۀ آنرا می چشد.( در مشاهدۀ دقیق هر کدام از حس های پنجگانه را که می تواند باید بکار گیرد.) مشاهدۀ دقیق، کودک را به سمت کشف کردن چیزهای جدید در محیط اطرافش سوق می دهد. این کار سرآغاز تمامی کشفیاتِ انسان های بزرگ در طول تاریخ بوده است.مشاهدۀ دقیق باعث می شود کودک به نظم حاکم بر محیط اطرافش آگاه شود. او به تدریج در می یابد که هر آنچه در اطراف اوست تابع نظمی دقیق و حساب شده است. این آگاهی او را به اصل علت و معلول راهنمایی می کند. تمام اختراعات بشر بر این اصل استوار است.

وقتی کودک با دقت مشاهده می کند، برای سؤال هایش دنبال جواب می رود و جواب را می یابد یعنی او شخصاً در فرایند یادگیری شرکت کرده است. این نوع یادگیری از پایدارترین نوع یادگیری است و اثرات آن همیشه در ذهن کودک باقی می ماند . کودک با استفاده از حس های پنجگانه کم کم در می یابد که این حواس ابزارهای ارتباط او با محیط اطرافش می باشند و فقدان هر یک از آنها مشکلاتی را برای او ایجاد می کند. متوجه می شود که بوسیلۀ این حواس است که می تواند بر دانش و آگاهی خود بیفزاید. بنابراین ترغیب می شود تا مراقب هر یک از آنها باشد.(این مراقبت از طریق آموزش کامل می شود.)

 آموزش ریاضی پیش دبستانی (۵ جلد)

• آموزش گام به گام مفاهیم ریاضی بر اساس رشد شناسی کودکان
• دارای راهنما و توضیحات آموزشی برای والدین و مربیان
• آموزش هدفمند و مرحله به مرحله جهت درک کامل منطق ریاضی
• توضیحات مربوط به آشنایی با اختلالات ریاضی در کودکان
• بکار گیری شیوه علمی و اصولی در آموزش صحیح ریاضی به کودکان
 

ریاضیات پیش دبستانی جلد ۱

ریاضیات پیش دبستانی جلد ۲

 


ریاضیات پیش دبستانی جلد ۳

 

 

ریاضیات پیش دبستانی جلد ۴

 


ریاضیات پیش دبستانی جلد ۵

 

 


مهارت تصویرسازی و نقاشی

 


هدف اصلی کتاب “تصویر سازی و نقاشی پیش دبستانی” هماهنگی چشم و دست، افزایش کنترل عضلات کوچک دست، ادراک دیداری هندسی از اشیاء و محیط اطراف و بالا بردن اعتماد به نفس کودکان در کشیدن نقاشی های ساده و پیشرفته بصورت مرحله به مرحله است. همانطور که کودک با یادگیری چند کلمۀ ساده می تواند با والدین ارتباط برقرار کند و به تدریج مهارت زبان آموزی را تکمیل کند، در این روش با ساده کردن شکل ها و اشیاء محیط اطرافش به چند شکل هندسی ساده و شناخته شده، قادر خواهد بود به تدریج هر شکلی را که می بیند یا تصور می کند، بکشد. این کتاب علاوه بر افزایش ادراک دیداری، توانایی تجسم هندسی کودکان را افزایش می دهد.ز

توضیحات بیشتر :

کودکان پیش دبستانی ، باید مهارت ها و توانایی های لازم برای ورود به مدرسه را به دست آورند. یکی از مهارت های ضروری برای ورود به مدرسه که در نوشتن آن ها تاثیر بسیار زیادی دارد، هماهنگی چشم و دست و کنترل ماهیچه های ظریف دست است. معمولا” اگر کودکی در این توانایی ها، ضعفی داشته باشد، مشکلاتش در کلاس اول و هنگام نوشتن به تدریج بروز می کند و به صورت بدخط نویسی، اختلال در نوشتن، نارسا نویسی و غیره دیده می شود. از طرفی توانایی شنیداری و دیداری کودک نیز باید با تمرین ها و روش های مناسب تقویت گردد. بنابراین کودکی که وارد مدرسه می شود هرچه بیشتر مهارت های زیر را کسب کرده باشد، از موفقیت، درک و پیشرفت بیشتری بهره مند می شود.

ز

بازی های پرورش دقت و تمرکز

 

کتاب بازی‌های پرورش دقت و تمرکز برای کودکان پیش دبستانی ، شهریور ۱۳۹۳ منتشر و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت. آنچه در این کتاب می‌توانید استفاده کنید، تمرین‌هایی است که باعث افزایش توجه و دقت در کودکان می‌گردد. یکی از مشکلاتی که امروزه کودکان در هنگام ورود به مدرسه  با آن مواجه هستند عدم توجه و دقت کافی است.

توجه و تمرکز، با تمرین، تکرار و فعالیت های مخصوص آن به تدریج پرورش می یابد. اگر این تمرین ها بطور مکرر و هدفمند انجام شود، مانند هر مهارت دیگری، باعث توانایی شگفت آور کودکان می شود. از آنجا که بطور معمول تمرین های افزایش دقت و تمرکز با کودک انجام نمی شود، کودکان در این مورد توانایی لازم را به دست نمی آورند و نمی توانند برای مدت زمانی، به درس معلم توجه کنند، هنگام دیکته نویسی به دلیل حواسپرتی و بی دقتی و فقدان تمرکز کافی دچار اشتباهات متعدد می شوند. بهترین راه حل این است که از همان سال های نخست تولد (ترجیحا” از ۶ ماهگی به بعد) تمرین های پرورش دهندۀ تمرکز و دقت، متناسب با سن کودک انجام شود. توجه کردن در کودکان به دو نوع مختلف تقسیم می شود. نوع اول توجه انتخابی یا فعال (َactive) است که در اثر تمرین های مناسب و پرورش این مهارت افزایش می یابد و بطور ارادی و انتخابی بکار گرفته می شود.

نوع دوم، توجه غیر انتخابی یا انفعالی(passive) است. در این نوع توجه، محرک های محیطی مانند سر و صدا، نور، سرما و گرما، و هر تغییر محیطی دیگر توجه را بر هم می زنند و حواس کودک را بطور غیر ارادی پرت می کنند. با تمرین های مناسب می توان کاری کرد که مغز این تغییرات محیطی را نادیده بگیرد. یعنی از طرفی توانایی تمرکز مغز را افزایش می دهیم و از سویی کمک می کنیم که عوامل محیطی، کمتر بتواند باعث بر هم زدن حواس کودک شود. با این کار می توانیم کمک کنیم که کودک در هر محیطی بتواند بیشترین تمرکز خود را بکار گیرد و از بالاترین سطح دقت و توجه بهره مند گردد.

بازی با نشانه‌های فارسی 

آموزش شنیداری و دیداری الفبای فارسی برای پیش دبستانی ها در یک کتاب با تعداد صفحات ۵۱ صفحه منتشر گردیده است. هدف اصلی این کتاب آموش مقدماتی و آشنایی دیداری و شنیداری کودکان با شکل و صدای حروف الفبای فارسی است. شیوۀ کتاب به نحوی است که کودک در قالب بازی می تواند بطور غیر مستقیم آمادگی لازم را برای یادگیری حروف الفبای فارسی در کلاس اول دبسستان کسب نماید . هدف از تالیف این کتاب آموزش کامل اسم و صدای حروف الفبای فارسی نبوده و این کار را بر عهدۀ معلمان خبره و مجرب کلاس اول گزارده است بلکه کتاب قصد دارد به وسیلۀ بازی های شنیداری و دیداری توجه کودک را به تصاویر آشنایی جلب کند که صدای آن حروف را در آن ها می شنود. کتاب بر اساس رشد شناختی کودکان و توانایی کودکان در یادگیری کلمات شفاهی تالیف شده است و ۳۲ حرف الفبای فارسی را در بر گرفته است.

در مقدمۀ این کتاب شیوۀ علمی و خصوصیت این کتاب شرح داده شده است که بخشی از آن را در اینجا می خوانید:ا 

 کتاب “بازی با نشانه‌های فارسی” برای کودکان پیش از دبستان تهیه شده است. هدف این است که کودکان در قالب بازی‌های شنیداری و دیداری، آمادگی مقدماتی را جهت یادگیری حروف الفبای فارسی در کلاس اول به دست آورند. کودکان حدود پنج تا هفت سال تقریباً بین ۳۰ تا ۵۰٬۰۰۰ کلمه و عبارت را در حافظه­ی واژگان خود بکار می برند. سن دو تا هفت سالگی زمانی است که کودکان با شنیدن کلمه‌هایی از پدر و مادر و اطرافیان، تعداد واژه‌های شنیداری خود را افزایش می‌دهند. کودک در مراحل رشد خود ارتباطی بین آنچه می‌بیند و نام آنچه می‌شنود برقرار می‌سازد. مثلاً با دیدن لیوان و شنیدن اسم لیوان ،اسم را به لیوان اختصاص می‌دهد واین ارتباط معنایی را در ذهن خود نگه می‌دارد. از آن پس بارها و بارها از آن استفاده می‌کند. به همین شیوه کودکان علاوه بر به کارگیری صحیح قواعد دستوری هر زبان، با افزایش دایره­ی لغات و کلماتی که می‌شنوند، به تدریج مهارت صحبت کردن و ارتباط مؤثر با دیگران را فرامی‌گیرند. ذهن پویا و فعال کودکان تا سن هفت سالگی واژگان بسیاری را در فرهنگ لغات خود ذخیره می‌سازد. این امر به آنان کمک می‌کند تا با ورود به کلاس اول دبستان و یادگیری حروف و ترکیب آن‌ها کلماتی را که از پیش در ذهن دارند به صورت الگوی نوشتاری پیاده‌سازی کنند و به تدریج نوشتن و خواندن را فراگیرند. شیوه‌ای که در این کتاب از آن استفاده شده است بر همین اساس پایه‌ریزی گردیده است. کودکان پیش دبستانی کلمات زیادی را می‌دانند و اغلب چیزهایی را که در اطرافشان می بینند، به‌راحتی نام می‌برند. در اینجا ابتدا توجه آن‌ها را به نشانه‌های فارسی جلب می‌کنیم. سپس در تصاویر مربوط به آن نشانه، از کودک می خواهیم نام چیزهای مختلفی را که می‌بیند بگوید و دقت کند که در نام کدام یک از آن‌ها، صدای همان نشانه یا حرف را می‌شنود. این فعالیت باعث می‌شود کودک به‌تدریج با شکل نشانه‌های فارسی و صدای آن‌ها آشنا شود. همچنین متوجه می‌شود که از آن نشانه‌ها در اسم تصاویری که می‌بیند استفاده شده است. این تمرین ها، بطور موثری آمادگی برای ورود به کلاس اول محسوب می‌شود.

لزومی ندارد در این مرحله اسامی حروف را به کودکان آموزش دهید مثلاً نباید بگوییم این دال، یا قاف یا واو است بلکه تأکید فقط برصدای حروف است. یعنی کودک باید بین شکل حروف و صدای آن رابطه برقرار کند. در شیوه‌های نوین آموزش زبان به کودکان بیشتر از تلفیق شیوه‌های دیداری و شنیداری به طور هم‌زمان استفاده می‌کنند و این بدان علت است که همان‌طور که کودکان می‌توانند ۳۰ تا ۵۰٬۰۰۰ واژه را تا هفت‌سالگی یاد بگیرند و استفاده کنند به همان صورت می‌توانند بین شکل حروف، کلمات و حتی عبارات و معنای آن‌ها نیز ارتباط برقرار کرده و آنها را یاد بگیرند. البته هدف ما در اینجا صحبت در خصوص این شیوه‌های تلفیقی فراگیری زبان نمی‌باشد، ولی هدف جلب توجه والدین و مربیان گرامی به این نکته است که ظرفیت یادگیری دیداری و شنیداری کودکان نامحدود است واستفاده­ی صحیح از ابزار آموزشی و اجرای شیوه‌های علمی و اصولی توانمندی کودکان را در سطح قابل توجهی افزایش می‌دهد.

 

آموزش کامپیوتر برای کودکان

 


 

کتاب آموزش کامپیوتر ، کتابی است ساده و قابل فهم برای کودکان پیش دبستانی و اوایل دبستان. در این کتاب سعی شده است آشنایی با قسمت های مختلف کامپیوتر و کارکرد هر قسمت به زبانی ساده و به همراه بازی به کودکان آموزش داده شود. هدف از این کتاب، آشنایی مقدماتی کودک با اجزای مختلف کامپیوتر، شناخت وسایل ورودی و خروجی، نحوۀ استفادۀ درست از کامپیوتر و مراقبت و نگهداری صحیح از آن است. پایۀ هر علمی لازم است از کودکی بنا نهاده شود و این کتاب اولین گام برای آشنایی با کامپیوتر و استفادۀ صحیح از آن را هموار می سازد.ا

در مقدمۀ کتاب این چنین آمده است:ا

 در قرن بیست و یکم که دست آوردهای علمی هر روزه افق جدیدی را پیش روی انسان ها می گشاید، بدون شک افراد با سواد فقط کسانی نیستند که توانایی خواندن و نوشتن دارند. امروزه باسواد کسی است که از سواد علمی برخوردار است. یعنی می تواند دانش خود را با پیشرفت سریع دنیای امروزی مطابقت داده و اطلاعات و توانایی هایش را به روز کند.

کامپیوتر در این دوران نقش بسیار مهمی را بازی می کند و استفاده­ی درست از این وسیله باعث ارتباط با جامعه­ی علمی و اطلاعاتی وسیعی است که کمک می کند همیشه دانش و عملکرد ما مطابق پیشرفت های روزِ دنیا باشد. آموزش و فرهنگ سازیِ استفاده­ی درست از کامپیوتر و اینترنت باید از همان سال های اول زندگی به کودکان آموزش داده شود. امروزه اغلب می بینیم که کامپیوتر برای نسل کودک ونوجوانِ جامعه، بیشتر به عنوان یک ابزار سرگرمی و بازی کاربرد دارد. اینترنت هم اوضاع بهتری ندارد و در بین جوانان و بزرگسالان در حوزه­ی فعالیت هایی چون ارسال نامه­ی الکترونیک (ایمیل)، گفتگو های دوستانه (چت)، دانلود موسیقی و پرداختن به سایر سرگرمی ها محصور و محدود باقی مانده است.

هدف از نوشتن این مجموعه برای کودکان پیش دبستانی ، آشنایی مقدماتی با مبانی سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر، استفاده­ی درست از کامپیوتر و مراقبت از بدن خود در حین کار با کامپیوتر می باشد. هرچند کودکان در این سن توانایی خواندن و نوشتن ندارند، اما نقش والدین در آموزش به آن ها ضروری به نظر می رسد. بنابر این بهتر است هر روز ۱۰ تا ۱۵ دقیقه به امور آموزشی کودکان اختصاص دهیم و تربیت و آموزش کودکان را به مراکزی مثل مهد کودک و آموزشگاه ها محدود نکنیم. یکی از مهمترین مسئله­ هایی که باید کودکان بدانند این است که در هنگام استفاده از کامپیوتر کودک فقط به یک بعد از کارکرد آن توجه نداشته باشد و از تمامی توانایی و کارکرد های کامپیوترتا حدودی آگاه شود و به تدریج از آنها استفاده کند. مثلا” فقط آن را برای بازی بکار نبرد و یاد بگیرد با آن نقاشی هم بکشد. پس از ورود به مدرسه بتواند با آن تایپ کند. در برخی از سایت های مخصوص کودکان به جستجوی اطلاعات مفید و دانستنی های علمی بپردازد. از نرم افزار های مختلف فرهنگ لغات، بانک اطلاعاتی، و برنامه های کاربردی استفاده نماید. این همه مستلزم آن است که پایه و فرهنگ استفاده­ی صحیح از کامپیوتر را از کودکی به آنان آموزش دهیم. در این مجموعه تلاش کرده ایم تا بطور علمی و بسیار ساده مفاهیم اولیه به کودکان پیش دبستانی آموزش داده شود.

جهت استفاده­ بهتر از این کتاب نکات زیر را مد نظر داشته باشید:ا

۱-  در زمان هایی که کودک حوصله و انگیز­ه­ی یادگیری دارد، مطالب کتاب را برایش بخوانید و از روی تصاویر توضیحات مختلف هر تصویر را به او بگویید.

۲-  اجازه بدهید تا تمرین های کتاب را به تنهایی انجام دهد و راهنمایی شما فقط در حدی باشد که دستورالعمل هر فعالیت را به خوبی درک کند.

۳-  اگر مطلبی را اشتباه پاسخ داد، به صورتی او را راهنمایی کنید که روی جواب صحیح مجددا” فکر کند، نه اینکه جواب را به او بگویید یا بخاطر اشتباهش او را به دقتِ بیشتر وادارید.

۴-  مطالب کتاب جنبه­ی تئوری و بیانی دارد و هدف این است که کودک با کامپیوتر منزل برخی از این تمرین ها را انجام دهد.

بهتر است برخی از تمرین ها، مثل مراقبت از بدن در هنگام کار با کامپیوتر را به همراه فرزندتان و بصورت عملی انجام دهید. مثلا” بصورت اشتباه پشت کامپیوتر بنشینید و از او بخواهید اشکالات نحوه­ی نشستن شما را بگوید. یعنی در عمل این کار را انجام دهید و همواره در حین کار با کامپیوتر این تمرین ها را مرور کنید تا دقت برسلامت جسمی را هنگام کار با کامپیوتر همیشه رعایت کند.

 

آموزش اعداد


مجموعه کتابهای زبان آموزی برای کودکان ۴ تا ۷ سال تالیف گردیده است. در این سری کتاب ها کودکان پیش دبستانی که زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم خود یاد می گیرند می توانند با آموزش گام به گام با حروف انگلیسی آشنا شده و طریقۀ خواندن و نوشتن این حروف را یاد بگیرند.

 ویژگی های این مجموعه چیست؟

کودک، شکل های پایه برای نوشتن حروف انگلیسی را در تصاویر مختلف می بیند و با تمرین و رونویسی از آن می تواند شکلهایی مشابه حروف انگلیسی را ترسیم کند. بر اساس فلش های راهنما می تواند روش درست نوشتن حروف را فرا بگیرد . کل حروف کوچک و بزرگ انگلیسی را با یادگیری ۱۴ تا ۱۷ حرکت مختلف ، رسم می کند. بوسیلۀ تمرین های جذاب و بازی های سرگرم کننده ، شکل حروف انگلیسی را در تصاویر پیدا کرده و رنگ می زند . بوسیلۀ بازی های سرگرم کننده با نام میوه ها، رنگ ها، غذاها، حیوانات و … آشنا می شود. با اعداد یک تا ده در انگلیسی آشنا شده و طریقۀ نوشتن آنها را بوسیلۀ بازی های تصویری یاد می گیرد.

 

آموزش کلمات

 

مجموعه کتابهای زبان آموزی برای کودکان ۴ تا ۷ سال تالیف گردیده است. در این سری کتاب ها کودکان پیش دبستانی که زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم خود یاد می گیرند می توانند با آموزش گام به گام با حروف انگلیسی آشنا شده و طریقۀ خواندن و نوشتن این حروف را یاد بگیرند.

 ویژگی های این مجموعه چیست؟

کودک، شکل های پایه برای نوشتن حروف انگلیسی را در تصاویر مختلف می بیند و با تمرین و رونویسی از آن می تواند شکلهایی مشابه حروف انگلیسی را ترسیم کند. بر اساس فلش های راهنما می تواند روش درست نوشتن حروف را فرا بگیرد. کل حروف کوچک و بزرگ انگلیسی را با یادگیری ۱۴ تا ۱۷ حرکت مختلف ، رسم می کند. بوسیلۀ تمرین های جذاب و بازی های سرگرم کننده ، شکل حروف انگلیسی را در تصاویر پیدا کرده و رنگ می زند. بوسیلۀ بازی های سرگرم کننده با نام میوه ها، رنگ ها، غذاها، حیوانات و … آشنا می شود. با اعداد یک تا ده در انگلیسی آشنا شده و طریقۀ نوشتن آنها را بوسیلۀ بازی های تصویری یاد می گیرد.

 

احساس‌های من

   

خصوصیت کتاب:

در این کتاب به زبان کودکانه و بسیار ساده مهمترین حالات هیجانی و احساسی مثبت و منفی در قالب ساده ترین عبارات و تصاویر بصورت بازی آورده شده است. هدف آموزشی این کتاب، شناخت لغات و عباراتی است که دربرگیرنده هیجانات و احساساتی می باشد که کودکان باید بتوانند در روابط اجتماعی، حالات احساسی و روانی خود را توسط آن عبارات بیان کنند. احساسات و هیجانات امروزه نقش با ارزشی را در زندگی ما بازی می کنند. زندگی ما بوسیلۀ آنها روح پیدا می کند و تمامی تحرکات و فعالیت های روزمره ما از آنها سرچشمه می گیرد. ارتباطات ما با دیگران بر اساس احساسات و هیجانات ما شکل می یابد و تمامی انرژی حرکتی و توانمندی های ما حول محورآنها می چرخد. امروزه از عبارت هوش هیجانی زیاد استفاده می شود، به هر میزانی که بتوانیم از هیجانات و احساسات به نفع خود برای برقراری ارتباطات و روابط مناسب با دیگران استفاده کنیم دارای هوش هیجانی بیشتری هستیم، یا در مواقع خطر و بحرانی بتوانیم رفتار مناسبی از خود بروز دهیم، مثلا” کودکی که احساس می کند غریبه ای قصد دارد او را آزار دهد یا وسایلش را بدزدد، احساس ترس خود را فریاد می زند یا کار خطایی انجام می دهد پشیمانی اش را بصورت شرم، با مخفی شدن یا جلوی چشمانش را گرفتن نشان می دهد. هیجانات و احساس های مثبت مانند شادی، محبت، عشق، همدلی، پیروزی و غیره انرژی و انگیزه لازم برای تحرک و پویایی ما را در زندگی تولید می کند. همچنین یاد می گیریم که تابع احساسات و هیجانات منفی خود مانند خشم، حسادت، شکست، ترس و … قرار نگیریم و بتوانیم با کنترل آنها از تصمیم گیری های اشتباه خودداری کنیم. اولین گام برای دستیابی به این اهداف شناختن این احساس ها و هیجانات است. شناخت این احساسات و هیجانات باید قبل از ورود به مدرسه به کودکان آموزش داده شود. در این کتاب به زبان کودکانه و بسیار ساده مهمترین حالات هیجانی و احساسی مثبت و منفی در قالب ساده ترین عبارات و تصاویر آورده شده است. هدف آموزشی این کتاب، شناخت لغات و عباراتی است که دربرگیرنده هیجانات و احساساتی می باشد که کودکان باید بتوانند در روابط اجتماعی، حالات احساسی و روانی خود را توسط آن عبارات بیان کنند. وقتی کودکان بتوانند علاوه بر ارتباط کلامی (صحبت کردن) و خواندن و نوشتن، احساسات و علایق و هیجانات خود را در میان بگذارند، می توانند ارتباط موثر و عمیق تری با اطرافیان و دوستانشان برقرار کنند. قادر خواهند بود با بیان احساسات منفی خود ، بار روانی ناشی از تنشهای میان فردی را کاهش دهند و با فراگیری منطقِ ارتباطات اجتماعی، نه سرخورده از رفتار منفی دیگران شوند و نه خودشان احساسات منفی را در دیگران برانگیزانند.

کتاب احساسهای من اولین گام برای آشنایی و شناخت سطحی و ساده با اینگونه هیجانات می باشد. نکتۀ دیگری که در این کتاب آموزشی مد نظر قرار گرفته است کمک به توانایی کودکان در نشان دادن حالات هیجانی است. مثلا” کودکی که نقاشی می کشد حالات خشم، ناراحتی، تعجب، ترس و غیره را بتواند نشان دهد. با روشی که در این کتاب در شناخت چهره ها و ترسیم حالات ابرو، چشم و لبها آموزش داده شده است کودکان یاد می گیرند در نقاشی های خود نیز این حالات را نشان دهند.

روش کار با کتاب :

کتاب تا حدودی حالت روایت داستان پسری را دارد که در شرایط و مکان های مختلف حالات هیجانی و احساسات گوناگونی را نشان می دهد.  متن های کتاب باید توسط والدین برای کودک خوانده شود. کودک به سوالات خواسته شده پاسخ می دهد. در قسمت دیگر، از کودک بخواهید به شکلها دقت کند واز میان آنها دو شکل را بر اساس سوال مربوط به آن پیدا کند. مثلا” خواسته شده است: شیرهای عصبانی را رنگ بزن. در این قسمت حالات مختلفی از چهره شیرها آمده است( عصبانی، شاد، ناراحت، متعجب، مأیوس، ترسیده و…) اگر از کودک بخواهید حالات مختلف را تشخیص بدهد و اسم آ نها را بگوید و سپس از میان آنها شیرهای عصبانی را پیدا کند بهتر است . نکته ای که باید بر آن دقت داشته باشیم این است که تشخیص برخی از حالات چهره در ابتدا برای کودکان مشکل است ولی با برخی راهنمایی ها کم کم یاد می گیرند حالات هیجانی را از هم تشخیص دهند. بهتر است این حالات هیجانی را خود والدین تقلید کنند و مثلا” چهرۀ یک آدم عصبانی ، شاد، ناراحت، متعجب، مأیوس و … را به کودک نشان دهند. از کودک هم بخواهید پس از هر درس، احساسات و هیجانات خود را نشان دهد. بهتر است این کار را در مقابل یک آینه انجام دهد. اگر می توانید با دوربین های دیجیتال یا موبایل از صورت کودک عکس بگیرید، به او نشان دهید و سپس بگویید تا آن را با تصویر همان بخش کتاب مقایسه کند. در مقایسۀ تصاویر به حالات ابرو، چشمها و لب توجه کنید.

 

بازی های شنیداری


 

خصوصیت کتاب:

برخی از اختلالات یادگیری کودکان ریشه در ۷ سال نخست زندگی کودکان دارد که در دوران دبستان بروز می کند و بصورت مشکلات دیکته نویسی، ریاضیات، نوشتن و خواندن نمایان می شود. در مجموعه کتابهای پیش دبستانی در قالب بازی ، تمرین هایی برای بر طرف کردن این اختلالات یادگیری آورده شده است. کتاب های پیش دبستانی صرفا” جهت سرگرمی کودکان تهیه نشده است و گام به گام آنها را کمک می کند تا برای ورود به مدرسه آماده شوند ومشکلات احتمالی در سر راهشان را کنار بگذارند . در کتاب بازی های شنیداری هدف اصلی توجه به یکی از اختلالات یادگیری کودکان – حساسیت شنیداری – است. برخی از کودکان پس از ورود به کلاس اول مشکلاتی را در نوشتن املا یا دیکته نویسی از خود نشان می دهند. به عنوان نمونه، در اختلالات شنیداری، کودک کلمات را بصورت زیر می نویسد:

مسواک را می نویسد:  مسباک

آمدند را می نویسد:    آمدن

زنبور را می نویسد:     زمبور

صبح را می نویسد:     صب

بشقاب را می نویسد:  پشگاب

ژاله را می نویسد:      جاله

در این نوع اختلال یادگیری که از کلاس اول و دوم دبستان نمود پیدا می کند، کودک نمی تواند برخی از صداها را به درستی تشخیص دهد و گوش او حساسیت لازم برای تشخیص صدا هایی که از لحاظ آوایی شبیه هم هستند را ندارد. بازی های این کتاب تمرین های است ساده که در قالب بازی برای کودکان تهیه شده است.

روش کار با کتاب :

در هر صفحه از کتاب شکل هایی وجود دارد.

از کودک بخواهید در ابتدا اسم هر شکل را بگوید.( اگر اسم شکلی را نمی دانست کمی او را راهنمایی کنید. ببینید می تواند حدس بزند. اگر نتوانست بگوید در قسمت راهنمای والدین نام شکل ها آمده است. پس مطمئن شوید که اسم تمام شکل ها را می داند.)
در بخش اول کتاب، از کودک می خواهیم اسم هر شکل را بگوید و دقت کند که هر شکل با چه صدایی شروع می شود.( صدای اول حروف تمامی اشکال مشابه است.)
وقتی کودک توانست با دقت و توجه صدای اول اشکال را تشخیص دهد. شما هم یکبار با تکرار آن صدا، درست بودن تشخیص کودک را تایید کنید.( مثلا” بگویید ، آفرین اول همۀ آنها صدای ب دارد.)ا
در قسمت دوم سوال، کودک باید نام تمام شکل ها را بگوید و دقت کند که صدای خواسته شده در کدام شکل شنیده می شود. ( مثلا” آخر کدام شکل صدای ت می شنوی؟ سپس از کودک بخواهید آن را رنگ آمیزی کند)
این کتاب احتیاج به همکاری متقابل والدین و کودک دارد و لازم است سوالات مطرح شده در هر بخش توسط والدین خوانده شود. بهتر است تمرین های کتاب در طول یک هفته تقسیم شود و هر روز بخشی از آن انجام شود. بخش دوم کتاب نیز مانند بخش اول می باشد با تغییراتی در تشخیص صدا در آخر کلمات . در پایان، چند تمرین مناسب برای تقویت حساسیت و حافظۀ شنیداری آورده شده است که می توانید در هر زمان مناسب آنها را انجام دهید.
 

بازی های دیداری
خصوصیت کتاب:

مهارت های چهارگانه ای که کودکان در دوران دبستان به آن می پردازند عبارتند از: گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن. بنابراین، بیان درست مطالب و گفتن مقصود و اندیشه، یکی از مهارت هایی است که کودکان باید پیش از ورود به مدرسه بیاموزند. در کتاب بازی های دیداری سعی شده است که توانایی کودکان پیش دبستانی را در بیان مطالب و گفتگو تقویت کنیم. از همین رو بازی های کتاب به صورتی تنظیم شده است که بوسیله­ی پرسش و پاسخ از کودکان، آنها را به صحبت کردن ترغیب می کند و همچنین باعث تقویت حافظه­ی دیداری کودکان می گردد.

آمادگی برای نوشتنخصوصیت کتاب:

کتاب “آمادگی برای نوشتن “، یک کتاب مقدماتی برای نوشتن حروف فارسی می باشد. این کتاب از سه بخش تشکیل شده است. در بخش نخست کتاب، تمرین هایی ابتدایی برای کشیدن خطوط ساده و نسبتاً بزرگ آورده شده است. کودک باید نقطه چین ها را با مداد تکمیل کند و سعی کند دقیقاً با مداد روی نقطه چین حرکت نماید. در ادامه، خطوط نقطه چین تا حدودی به شکل ها و حالت های سادۀ حروف الفبا نزدیک می شود ، کودک علاوه بر تکمیل تصاویر و نقطه چین ها باید مطابق نمونۀ نوشته شده ، روی خطوطِ پایین هر تصویر را رو نویسی کند.

در قسمت آخر ، شکل عمومی حروف الفبا بصورت کوچک و بزرگ آورده شده است ، که لازم است کودک مانند نمونه ها رونویسی کرده و به تعداد کافی از روی شکل حروف بنویسد. لازم به ذکر است که در اینجا ما فقط با شکل حروف سروکار داریم و نباید از اسم و صدای حرفها سخنی به میان آورده شود. بنابراین فقط کودک را راهنمایی کنید تا نقطه چین ها را تکمیل و شکل حروف را بازنویسی کند. در نوشتن شکل حروف ، نقطۀ شروع هر شکل مهم است.

در ابتدا به کودکان نشان دهید که طریقۀ درست نوشتن هر شکل به چه صورت است و از کجا باید شروع به نوشتن کند. اگر ملاحظه کردید که نقطه شروع هر حرف را درست انجام نمی دهد او را راهنمایی کنید تا به نقطۀ شروع توجه کند و به فلش های راهنما دقت نماید. مثلاً برای نوشتن حرف ” ل ” باید از بالا به سمت پایین حرکت نماید نه برعکس. در کتاب آمادگی برای نوشتن هدف، آموزش و آشنایی با شکل کلی حروف و حرکت صحیح نوشتن آنها می باشد. معمولاً کودکان ابتدا بر عضلات بزرگ دست خود مسلط می شوند و می توانند در کشیدن و رسم شکل ها ی بزرگ مهارت پیدا کنند و کم کم عضلات دستان و انگشتان آنها تقویت شده و توانایی کشیدن شکل های ظریف و کوچک را پیدا می کنند. تمرین های کتابهای بازی با نقطه ها، بازی های مارپیچ، پیش نیاز ضروری برای کودکانی است که هنوز نتوانسته اند مهارت کافی بر عضلات کوچک دست خود را پیدا نمایند.

اگر کودکی در سنین ۵ تا ۶ سالگی نتواند به خوبی تمرین های این کتاب را انجام دهد باید ابتدا از تمرین هایی با اشکال بزرگ شروع نماید و سپس به تمرین های این کتاب بپردازد. برای این کار می توانید روی صفحات کاغذ A4 همین شکل های حروف را بصورت خیلی بزرگ بنویسید تا کودک از روی آنها رو نویسی کند و شبیه آنها بنویسد و پس از مدتی تمرین شکل ها را کوچک و کوچک تر کنید تا به اندازه واقعی حروف در کتاب نزدیک شود. بدیهی است برای کودکان کشیدن یک دایرۀ بزرگ یا یک خط صاف بزرگ بسیار راحت تر از  کشیدن یک صفر یا الف کوچک می باشد.

مثلاً یکی از مشکلات بچه ها، نوشتن نقطه است چون آنها نمی توانند مداد را در حالی که روی کاغذ گذاشته اند در جای خودش بلغزانند و اثری روی کاغذ بجا گذارند. هر چند ما به راحتی این کار را انجام می دهیم اما نقطه های ترسیمی کودکان یا بسیار کم رنگ و بی اثر است یا اثری از نوک مداد است که بیش از اندازه در کاغذ فرو رفته است. البته این مهارت هایی است که به مرور کسب می گردد و جای نگرانی وجود ندارد. اما تمرین های متناسب با آن کار را راحت تر  می کند.

بازی های فکری و منطقی
کتاب بازی‌های فکری و منطقی برای پیش‌دبستانی ها، کتابی است که با استفاده از بازی‌های بسیار ساده و مقدماتی ، باعث می‌شود تا کودکان بتوانند در کنار فعالیت‌های حرکتی و جسمی، برای ورود به مدرسه و انجام فعالیت‌های فکری و زمین آماده شوند .

بازی های فکری چه مزایایی دارند؟

بازی های فکری – منطقی معمولا” هیچ نوع تحرک جسمی ندارند. در نگاه اول شاید این مسأله نقطه ضعف به حساب آید. اما کودکان باید یاد بگیرند که برای یک دقیقه تا حتی نیم ساعت و بیشتر، بدون هیچ تحرکی، ذهن خود را بر روی حل یک مسأله متمرکز کنند. در این بازی ها فعالیت و پردازش فکری جای خودش را به تحرک جسمی می دهد. یکی از مشکلات کودکان بیش فعال با نقص توجه، این است که قادر به تمرکز ذهنی نیستند. این کودکان نمی توانند بیش از چند ثانیه بر موضوعی تمرکز کنند و به سرعت حواسشان پرت می شود. اما تحقیقات نشان می دهد که برخی از بازی های حرکتی، همچنین بازی های فکری می تواند به مرور در افزایش توجه و تمرکز این کودکان مؤثر باشد.

بازی های فکری – منطقی، مغز را فعال تر می کنند. بر خلاف باور عمومی، این نوع بازی ها تاثیری در هوش کودک ندارند، اما انجام این بازی ها و تفکر برای پیدا کردن راه حل صحیح، نوعی ورزش مغزی به حساب می آیند. این فعالیت ها مثل ورزش های عضلانی، برخی از عملکرد های مغزی را در کودکان تقویت می کنند. تحقیقات نشان داده است که انجام بازی های فکری، حفظ مطالب، حل جدول، مطالعه و سایر فعالیت های مغزی، از نابودی نُرون های مغزی و به تبع آن بیماری آلزایمر در بزرگسالی جلوگیری می کند.

بازی های فکری – منطقی به تدریج کودک را برای تمرکز و دقت روی یک موضوع آماده می کند. کودکان زمانی که وارد مدرسه می شوند باید بتوانند برای مدتی به درس معلم گوش دهند و به مطالب کلاس توجه داشته باشند. اگر این بازی های فکری از سنین پایین به تدریج با کودک کار شود او را آماده می کند تا بدون تحرک فیزیکی، ذهنش را به مطالب کلاس معطوف کند.

بازی های فکری – منطقی در کنار بازی های جسمی – حرکتی باعث می شود تا پرورش عملکرد جسمی و فکری کودک متعادل تر شود.


نویسنده: آقای داریوش صادقی
منبع: http://neyestanbook.com
تعداد نمایش: 92,630 تاریخ: 1396/12/01

اخبار مرتبط

پیش دبستانی آکادمی ۴ تا ۷ ساله ها

پیش دبستانی آکادمی ۴ تا ۷ ساله ها


پیش دبستانی آکادمی  ۴ تا  ۷  ساله ها
مقالات پیش دبستانی

مقالات پیش دبستانی


مقالاتی درباره پیش دبستانی 
سوالهای متداول پیش دبستانی

سوالهای متداول پیش دبستانی


سوالهای متداول پیش دبستانی