تست هوش

تست هوش کودکانه

تست هوش کودکانه


با سلام 
  ابتدا فایل تست و پاسخنامه را دانلود نموده سپس تست را به سبک کودکانه برای ایشان توضیح دهید و بصورت جزیی راهنمایی بفرمایید  پس از اتمام تست در صورت تمایل برگه پاسخنامه را برای تفسیر علمی و دقیق برای کارشناس آکادمی ( با تعیین وقت قبلی ) بیاورید