جشن پایان ترم مرداد ماه

جشن پایان ترم مرداد ماه

والدین گرامی به اطلاع می رساند بیستمین جلسه کلاسهای مرداد ماه آکادمی خلاق 4 تا 7 ساله هاو پایان ترم، روز چهارشنبه مورخ 98/5/30 می باشد که به دلیل بین التعطیلی بودن، جشن آخر ترم در روز دوشنبه مورخ 98/5/28 برگزار میگردد.

خاطرنشان می سازد کلاس ها در روز چهارشنبه مورخ 98/5/30 برقرار خواهد بود.

 

با تشکر: آکادمی خلاق 4 تا 7 ساله ها


تعداد نمایش: 261 تاریخ: 2019/08/13

اخبار مرتبط