کلاس خلاقیت نمایشی 98/6/11

روز دوشنبه 98/6/11 کلاس خلاقیت  نمایشی برگزار گردید.
در خلاقیت نمایشی بچه ها برای تقویت تطابق  قدرت ذهن و جسم،  تمرینهای حسی حرکتی را انجام دادند.
مثل راه رفتن روی یک خط صاف که بظاهر بسیار ساده میآید ولی برای ایجاد حفظ تعادل بسیار مهم میباشد.

در این تمرین تعدادی از بچه ها نمیتوانستند پاهایشان را جلوی هم به حرکت در بیاورند و تعادل خود را حفظ کنند، یعنی فقط راه رفتن را با پاهای باز و کنار هم میدانستند ، و این کمک بزرگی برای حفظ تعادل آنهاست.
یا تمرین حالتهای دیگر راه رفتن ، به اینصورت که مثلا  راه رفتن کسی که پایش را گچ گرفته و با عصا راه میرود و تفاوت آن با کسی که پیر شده و با عصا راه میرود را تمرین کرده و اختلاف آنها را متوجه شدند.
در تمرینی دیگر یکی از بچه ها نقش کودکی که خوابیده ویکی دیگر مادرش که برای رفتن به مدرسه صدایش میکند، صبحانه او را اماده کرده واو را راهی مدرسه مینماید را بازی کردند.

بازیهای نمایشی مهارتهای اجتماعی را از طرق مختلف ارتقاء می‌بخشد؛ از بازی کردن با دیگر کودکان، تا پی بردن به اینکه چه احساسی داری وقتی به جای یک شخصیت دیگر هستی.
همچنین: افزایش مهارت های اجتماعی
             افزایش روحیه کار جمعی        
             رشد آگاهی: کودکان از طریق بازی نمایشی و نقش بازی کردن در‌می‌یابند که جهان چگونه کار می‌کند. این به آنها کمک می‌کند تا نتیجه گیری و تصمیم های منطقی را اتخاذ کنند.
             بلوغ عاطفی: نقش بازی کردن میتواند به کودکان موارد بسیاری را در مورد احساسات یاد بدهد.


تعداد نمایش: 276 تاریخ: 2019/09/05

اخبار مرتبط

ثبت نام ترم اسفند ماه

ثبت نام ترم اسفند ماه


ثبت نام ترم اسفند ماه
گزارش بهداشت 98/11/20

گزارش بهداشت 98/11/20


گزارش بهداشت 98/11/20
خلاقیت ریاضی

خلاقیت ریاضی


خلاقیت ریاضی