کلاس نقاشی(۹۸/۲/۳۱)

کلاس نقاشی

جلسه اخر از مهارت دست ورزی و رنگ آمیزی بدون بیرون زدگی ترکیب اشکال نوک تیز و زاویه دار انجام شد. کودکان در این جلسه بطور کامل رنگ کردن زوایا با مداد رنگی را آموزش دیدند.

۲

ذ

 


تعداد نمایش: 67 تاریخ: 2019/05/24

اخبار مرتبط

آیا می دانید ؟؟ 1397/10/25

آیا می دانید ؟؟ 1397/10/25


آیا می دانید ؟؟

کلاس نقاشی 98/3/28

کلاس نقاشی 98/3/28


کلاس نقاشی 98/3/28
کلاس نقاشی 98/3/21

کلاس نقاشی 98/3/21


کلاس نقاشی 98/3/21
کلاس نقاشی 98/3/21

کلاس نقاشی 98/3/21


کلاس نقاشی 98/3/21
گزارش بهداشت 98/3/19

گزارش بهداشت 98/3/19


گزارش بهداشت 98/3/19
اخبار غایبین ترم خرداد 1398

اخبار غایبین ترم خرداد 1398


اخبار غایبین ترم خرداد 1398 آکادمی انگلیسی 4 تا 7 ساله ها