کلاس نقاشی(۹۸/۲/۳۱)

کلاس نقاشی

جلسه اخر از مهارت دست ورزی و رنگ آمیزی بدون بیرون زدگی ترکیب اشکال نوک تیز و زاویه دار انجام شد. کودکان در این جلسه بطور کامل رنگ کردن زوایا با مداد رنگی را آموزش دیدند.

۲

ذ

 


تعداد نمایش: 183 تاریخ: 2019/05/24

اخبار مرتبط

ثبت نام مهر ماه

ثبت نام مهر ماه


ثبت نام مهر ماه
گزارش بهداشت 98/6/17

گزارش بهداشت 98/6/17


گزارش بهداشت 98/6/17
کلاس خلاقیت 98/6/13

کلاس خلاقیت 98/6/13


کلاس خلاقیت 98/6/13
کلاس نقاشی (گواش) 98/6/12

کلاس نقاشی (گواش) 98/6/12


کلاس نقاشی 98/6/12

گواش

کلاس خلاقیت نمایشی 98/6/11

کلاس خلاقیت نمایشی 98/6/11


کلاس خلاقیت نمایشی 98/6/11
کلاس خلاقیت 98/6/6

کلاس خلاقیت 98/6/6


کلاس خلاقیت 98/6/6