کلاس نقاشی 98/2/24

سه شنبه 98/2/24 کلاس نقاشی تشکیل شد
در این جلسه  بر اساس برنامه ریزی کلاسهای نقاشی آکادمی 4 تا 7 ساله ها، جلسه دوم دست ورزی

و رنگ آمیزی درست و بدون از خط بیرون زدن، برای کودکان انجام شد.
همچنین در این جلسه برای 
رنگ آمیزی ، چون جلسه دوم و رنگ آمیزی و دست ورزی ساده، که رنگ کردن دایره،

بیضی و شکلهای بدون زاویه میباشد،  اشکال ساده ای که میتوان با دایره کشید، مانند سر خرس و شیر، جوجه و ماهی آموزش داده و بچه ها آنها را کشیده و رنگ آمیزی کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تعداد نمایش: 133 تاریخ: 2019/05/15

اخبار مرتبط

مدارس سبز

مدارس سبز


مدارس سبز
خبر مهم 98/4/26

خبر مهم 98/4/26


خبر مهم 98/4/26
تقویم آموزشی سال 1398

تقویم آموزشی سال 1398


تقویم آموزشی سال 1398
کلاس نقاشی 98/4/25

کلاس نقاشی 98/4/25


کلاس نقاشی 98/4/25

 

کلاس خلاقیت و استعداد یابی

کلاس خلاقیت و استعداد یابی


کلاس خلاقیت و استعداد یابی
جشن فارغ التحصیلی پیش دبستانی

جشن فارغ التحصیلی پیش دبستانی


جشن فارغ التحصیلی پیش دبستانی