کلاس نقاشی 98/4/18

روز سه شنبه 98/4/18 کلاس نقاشی برگزار گردید.


به بچه ها هر کدام طبق روند کاری خود آموزش لازم داده شد.
کسانی که هنوز در رنگ آمیزی مهارت لازم را بدست نیاورده اند تصاویری برای رنگ آمیزی داده شد. و به دیگران که مهارت بیشتری دارند موضوعی داده تا از ذهن خود آن را به تصویر بکشند.

توجه داشته باشید که دفاتری به کودکان داده شده تا بدون پارگی و خط خوردگی یا نقاشی دیگری به غیر از کلاس در آن دفاتر، والدین بتوانند  با نظم بیشتری روند کاری کودکان خود را پیگیری کنند.
این دفاتر طبق روال کاری آکادمی هر دوهفته یکبار به منزل فرستاده میشود تا اولیای عزیز از روند کاری کودکان اطلاع لازم را پیدا کرده و سپس به آکادمی بازگردانده شود.
به این ترتیب والدین عزیز میتوانند روند پیشرفت کودکان را ملاحظه و هر بار با دفعه قبل خود کودک مقایسه نمایند.


با تشکر: مربی نقاشی آکادمی 4 تا 7 ساله ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تعداد نمایش: 74 تاریخ: 2019/07/10

اخبار مرتبط

مدارس سبز

مدارس سبز


مدارس سبز
خبر مهم 98/4/26

خبر مهم 98/4/26


خبر مهم 98/4/26
تقویم آموزشی سال 1398

تقویم آموزشی سال 1398


تقویم آموزشی سال 1398
کلاس نقاشی 98/4/25

کلاس نقاشی 98/4/25


کلاس نقاشی 98/4/25

 

کلاس خلاقیت و استعداد یابی

کلاس خلاقیت و استعداد یابی


کلاس خلاقیت و استعداد یابی
جشن فارغ التحصیلی پیش دبستانی

جشن فارغ التحصیلی پیش دبستانی


جشن فارغ التحصیلی پیش دبستانی