کلاس نقاشی 98/6/5

در روز سه شنبه 98/6/5 کلا نقاشی برگزار گردید.


موضوع نقاشی : دریا و آنچه در آن است.
هدف: شناخت موجودات دریایی ، طریقه کشیدن و رنگ آمیزی آنها از ذهن خود کودک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تعداد نمایش: 78 تاریخ: 2019/08/27

اخبار مرتبط

ثبت نام مهر ماه

ثبت نام مهر ماه


ثبت نام مهر ماه
گزارش بهداشت 98/6/17

گزارش بهداشت 98/6/17


گزارش بهداشت 98/6/17
کلاس خلاقیت 98/6/13

کلاس خلاقیت 98/6/13


کلاس خلاقیت 98/6/13
کلاس نقاشی (گواش) 98/6/12

کلاس نقاشی (گواش) 98/6/12


کلاس نقاشی 98/6/12

گواش

کلاس خلاقیت نمایشی 98/6/11

کلاس خلاقیت نمایشی 98/6/11


کلاس خلاقیت نمایشی 98/6/11
کلاس خلاقیت 98/6/6

کلاس خلاقیت 98/6/6


کلاس خلاقیت 98/6/6