کلاس نقاشی 98/6/5

در روز سه شنبه 98/6/5 کلا نقاشی برگزار گردید.


موضوع نقاشی : دریا و آنچه در آن است.
هدف: شناخت موجودات دریایی ، طریقه کشیدن و رنگ آمیزی آنها از ذهن خود کودک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تعداد نمایش: 320 تاریخ: 2019/08/27

اخبار مرتبط

ثبت نام ترم اسفند ماه

ثبت نام ترم اسفند ماه


ثبت نام ترم اسفند ماه
گزارش بهداشت 98/11/20

گزارش بهداشت 98/11/20


گزارش بهداشت 98/11/20
خلاقیت ریاضی

خلاقیت ریاضی


خلاقیت ریاضی