مقالات

اماده سازی فرزند اول برای تولد نوزاد جدید

اماده سازی فرزند اول برای تولد نوزاد جدید


بهتر است از ماه های ششم بارداری به بعد ارام ارام پدر ومادر کودک رابه اوردن فرزند جدید نوید دهند .بهتر است از طریق عکسهای تولد و نوزادی او قصه فرزند جدید وشرایط او باز گو شود .بطور مثال مادر بگوید (وقتی خواهر یا برادرت به دنیا بیاید من می ایم ومیبینم شما دوتا دارین با هم بازی می کنید خوراکی می خورین و.........)در محیط بیرون از خانه مثلا در مهمانی هاخواهر برادر ها را به او نشان دهید وبه او بگویید که کم کم تو هم از تنها یی در می ایی.
مشکلات والدین ولجبازی کودکان

مشکلات والدین ولجبازی کودکان


      مادر افسردهای که حوصله روبرو شدن با خود محوری های بچه را ندارد  ;این بی حوصلگی را به او نشان می دهد وبا واکنشش کودک را به لاک افسردگی فرو می برد . از طرف دیگر مادر وسواسی که وقتی پای کودکش از خط قرمز ها عبور می کند واکنش شدیدی به او نشان می دهد ;فرزندی وسواسی یا کودکی را که به لجبازی عادت می کند پرورش می دهد .در واقع می توان گفت مادرانی که دچار اختلالات روانی هستند      فرزندانشان را به ان اختلال دچار می کنند ویا باعث تشدید خود محوری او می شوند.