کلاس نقاشی 98/2/17

کلاس نقاشی 98/2/17

امروز به صورت اصولی با بچه ها از ابتدا تکنیک رنگ آمیزی بصورت دقیق ، و بدون بیرون زدن از شکل کار شد.

اول رنگ آمیزی شکلهای دایره ای که گوشه و زاویه ندارند و برای بچه های مبتدی رنگ کردنشان آسانتر میباشد. 

سپس کسانیکه در اینکار موفق بودند شکلهای زاویه دار مثل مربع و مثلث کار شد، و در انتها هم شکلهای نوک تیز و در هم همانند ستاره که زاویه های بیشتر و تیزتری دارند آموزش داده شد.

 

 


تعداد نمایش: 131 تاریخ: 2019/05/08

اخبار مرتبط

مدارس سبز

مدارس سبز


مدارس سبز
خبر مهم 98/4/26

خبر مهم 98/4/26


خبر مهم 98/4/26
تقویم آموزشی سال 1398

تقویم آموزشی سال 1398


تقویم آموزشی سال 1398
کلاس نقاشی 98/4/25

کلاس نقاشی 98/4/25


کلاس نقاشی 98/4/25

 

کلاس خلاقیت و استعداد یابی

کلاس خلاقیت و استعداد یابی


کلاس خلاقیت و استعداد یابی
جشن فارغ التحصیلی پیش دبستانی

جشن فارغ التحصیلی پیش دبستانی


جشن فارغ التحصیلی پیش دبستانی