کلاس نقاشی 98/3/21

سه شنبه 98/3/21 کلاس نقاشی برگزار گردید.

در این جلسه بچه ها شکلهایی که با دایره میتوان کشید را کشیده و رنگ آمیزی کردند.

رنگ آمیزی برای مهارت و دست ورزی آنها و درست رنگ آمیزی کردن و بیرون نزدن از خطوط بسیار حائز اهمیت میباشد.

 


تعداد نمایش: 49 تاریخ: 2019/06/12

اخبار مرتبط

آیا می دانید ؟؟ 1397/10/25

آیا می دانید ؟؟ 1397/10/25


آیا می دانید ؟؟

کلاس نقاشی 98/3/28

کلاس نقاشی 98/3/28


کلاس نقاشی 98/3/28
کلاس نقاشی 98/3/21

کلاس نقاشی 98/3/21


کلاس نقاشی 98/3/21
گزارش بهداشت 98/3/19

گزارش بهداشت 98/3/19


گزارش بهداشت 98/3/19
اخبار غایبین ترم خرداد 1398

اخبار غایبین ترم خرداد 1398


اخبار غایبین ترم خرداد 1398 آکادمی انگلیسی 4 تا 7 ساله ها
کلاس نقاشی98/3/7

کلاس نقاشی98/3/7


کلاس نقاشی98/3/7