کلاس نقاشی 98/3/21

سه شنبه 98/3/21 کلاس نقاشی برگزار گردید.

در این جلسه بچه ها شکلهایی که با دایره میتوان کشید را کشیده و رنگ آمیزی کردند.

رنگ آمیزی برای مهارت و دست ورزی آنها و درست رنگ آمیزی کردن و بیرون نزدن از خطوط بسیار حائز اهمیت میباشد.

 


تعداد نمایش: 170 تاریخ: 2019/06/12

اخبار مرتبط

ثبت نام مهر ماه

ثبت نام مهر ماه


ثبت نام مهر ماه
گزارش بهداشت 98/6/17

گزارش بهداشت 98/6/17


گزارش بهداشت 98/6/17
کلاس خلاقیت 98/6/13

کلاس خلاقیت 98/6/13


کلاس خلاقیت 98/6/13
کلاس نقاشی (گواش) 98/6/12

کلاس نقاشی (گواش) 98/6/12


کلاس نقاشی 98/6/12

گواش

کلاس خلاقیت نمایشی 98/6/11

کلاس خلاقیت نمایشی 98/6/11


کلاس خلاقیت نمایشی 98/6/11
کلاس خلاقیت 98/6/6

کلاس خلاقیت 98/6/6


کلاس خلاقیت 98/6/6