کلاس نقاشی 98/4/11

سه شنبه 98/4/11 
کلاس نقاشی انجام شد. به هر کدام از بچه ها در ادامه تعلیمات خود، آموزش رنگ آمیزی و دست ورزی لازم آموزش داده شد.
به این ترتیب که کسانی که مهارت رنگ آمیزی کمتری داشتند اشکالی برای رنگ آمیزی و مداد در دست گرفتن و دست ورزی داده شد. به کسانس که مهارت بالاتری داشتند آموزش کشیدن اشکالی با ذهنیت خودشان داده شد. 

 

 


تعداد نمایش: 102 تاریخ: 2019/07/02

اخبار مرتبط

مدارس سبز

مدارس سبز


مدارس سبز
خبر مهم 98/4/26

خبر مهم 98/4/26


خبر مهم 98/4/26
تقویم آموزشی سال 1398

تقویم آموزشی سال 1398


تقویم آموزشی سال 1398
کلاس نقاشی 98/4/25

کلاس نقاشی 98/4/25


کلاس نقاشی 98/4/25

 

کلاس خلاقیت و استعداد یابی

کلاس خلاقیت و استعداد یابی


کلاس خلاقیت و استعداد یابی
جشن فارغ التحصیلی پیش دبستانی

جشن فارغ التحصیلی پیش دبستانی


جشن فارغ التحصیلی پیش دبستانی