کلاس نقاشی 98/4/11

سه شنبه 98/4/11 
کلاس نقاشی انجام شد. به هر کدام از بچه ها در ادامه تعلیمات خود، آموزش رنگ آمیزی و دست ورزی لازم آموزش داده شد.
به این ترتیب که کسانی که مهارت رنگ آمیزی کمتری داشتند اشکالی برای رنگ آمیزی و مداد در دست گرفتن و دست ورزی داده شد. به کسانس که مهارت بالاتری داشتند آموزش کشیدن اشکالی با ذهنیت خودشان داده شد. 

 

 


تعداد نمایش: 250 تاریخ: 2019/07/02

اخبار مرتبط

شروع ثبت نام آبان ماه

شروع ثبت نام آبان ماه


شروع ثبت نام آبان ماه
کلاس خلاقیت (اوریگامی ماهی) 98/7/24

کلاس خلاقیت (اوریگامی ماهی) 98/7/24


کلاس خلاقیت (اوریگامی)

ساخت ماهی

کلاس نقاشی 98/7/23

کلاس نقاشی 98/7/23


کلاس نقاشی ( کلاژ مداد شمعی و کاغذ رنگی)
گزارش بهداشت 98/7/14

گزارش بهداشت 98/7/14


گزارش بهداشت
کلاس خلاقیت (اوریگامی سگ) 98/7/10

کلاس خلاقیت (اوریگامی سگ) 98/7/10


اوریگامی ( هنر کاغذ و تا)