کلاس نقاشی 98/4/25

روز سه شنبه 98/4/25  کلاس نقاشی برگزار گردید و طبق روال و برنامه کلاسی آکادمی هر یک از کودکان بنا به مراحل پیشرفت خود آموزش دیدند.


برای کسانی که از مهارت بالاتری برخوردار می باشند برنامه ای برای برگزاری نمایشگاه کارهای ایشان در نظر گرفته شده است که در همین راستا بچه ها مشغول به کشیدن نقاشی های خود میباشند.

 

مربی نقاشی آکادمی 4 تا 7 ساله ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تعداد نمایش: 301 تاریخ: 2019/07/16

اخبار مرتبط