اخبار آکادمی

 
جلسه جبرانی ترم دی ماه

جلسه جبرانی ترم دی ماه


جلسه جبرانی ترم دی ماه
تقویم آموزشی دی ماه ۹۸

تقویم آموزشی دی ماه ۹۸


تقویم آموزشی دی ماه ۹۸
برگزاری جشن یلدا

برگزاری جشن یلدا


برگزاری جشن یلدا
تعطیلی آکادمی روز های دوشنبه ۹۸.۱۰.۲ تا چهارشنبه ۹۸.۱۰.۴

تعطیلی آکادمی روز های دوشنبه ۹۸.۱۰.۲ تا چهارشنبه ۹۸.۱۰.۴


تعطیلی آکادمی روز های دوشنبه ۹۸.۱۰.۲ تا چهارشنبه ۹۸.۱۰.۴
تعطیلی آکادمی روز شنبه ۹۸/۹/۳۰ و یکشنبه ۹۸/۱۰/۱

تعطیلی آکادمی روز شنبه ۹۸/۹/۳۰ و یکشنبه ۹۸/۱۰/۱


تعطیلی آکادمی روز شنبه ۹۸/۹/۳۰ و یکشنبه ۹۸/۱۰/۱
تعطیلی آکادمی روز سه شنبه 98/9/26

تعطیلی آکادمی روز سه شنبه 98/9/26


تعطیلی آکادمی روز سه شنبه 98/9/26
ثبت نام ترم دی ۱۳۹۸

ثبت نام ترم دی ۱۳۹۸


ثبت نام ترم دی ۱۳۹۸
جشن پایان ترم آذر ماه

جشن پایان ترم آذر ماه


جشن پایان ترم آذر ماه
تعطیلی آکادمی روز دوشنبه 98/9/25

تعطیلی آکادمی روز دوشنبه 98/9/25


تعطیلی آکادمی روز دوشنبه 98/9/25
تعطیلی آکادمی روز یکشنبه 98/9/24

تعطیلی آکادمی روز یکشنبه 98/9/24


تعطیلی آکادمی بعلت آلودگی هوا روز یکشنبه 98/9/24