اخبار آکادمی

 
اخبار غایبین ترم خرداد 1398

اخبار غایبین ترم خرداد 1398


لیست غایبین ترم خرداد 1398
کلاس نقاشی98/3/7

کلاس نقاشی98/3/7


کلاس نقاشی98/3/7
کلاس نقاشی(۹۸/۲/۳۱)

کلاس نقاشی(۹۸/۲/۳۱)


کلاس نقاشی(۹۸/۲/۳۱)
ساعت باز بودن درب پارکینگ

ساعت باز بودن درب پارکینگ


ساعت باز بودن درب پارکینگ
کلاس نقاشی 98/2/24

کلاس نقاشی 98/2/24


کلاس نقاشی 98/2/24
پایان ترم اردیبهشت ماه

پایان ترم اردیبهشت ماه


پایان ترم اردیبهشت ماه
گزارش بهداشت(رژیم غذایی سالم و ناسالم) 98/2/22

گزارش بهداشت(رژیم غذایی سالم و ناسالم) 98/2/22


گزارش بهداشت 98/2/22

(رژیم غذایی سالم و ناسالم) 

کلاس نقاشی 98/2/17

کلاس نقاشی 98/2/17


کلاس نقاشی 98/2/17
گزارش بهداشت ۹۸/۲/۱۵

گزارش بهداشت ۹۸/۲/۱۵


کزارش بهداشت ۹۸/۲/۱۵
معلم هدفت عشق است و ایثار     هزاران خفته از عشق تو بیدار روزت مبارک

معلم هدفت عشق است و ایثار هزاران خفته از عشق تو بیدار روزت مبارک


معلم هدفت عشق است و ایثار   

هزاران خفته از عشق تو بیدار روزت مبارک