فعالیتهای فوق برنامه

کلاسهای خلاقیت و استعداد یابی

کلاسهای خلاقیت و استعداد یابی


پرورش خلاقیت و کشف و شناخت استعدادهای کودکان
کلاسهای شطرنج

کلاسهای شطرنج


 
کلاسهای شطرنج برای دختران و پسران  
زیر نظر مربی متخصص از فدراسیون شطرنج 
 
کلاسهای موسیقی

کلاسهای موسیقی


 
کلاسهای موسیقی برای دختران و پسران 
زیر نظر مربی متخصص 
 
کلاسهای نقاشی

کلاسهای نقاشی


 
کلاسهای نقاشی برای دختران و پسران  
زیر نظر مربی متخصص در امر نقاشی کودک
 
کلاسهای باله

کلاسهای باله


کلاسهای باله مخصوص دخترها و پسرها
زیر نظر مربی مخصوص باله
هنر اوریگامی برای کودکان

هنر اوریگامی برای کودکان


اوریگامی های کودک (کاغذ و تا)