آکــــــادمی مــــــــــــــــــــــا دانش آموزا برتر پیش دبستانی فعالیت های فوق برنامه زبان آموزان برتر

آکادمی انگلیسی خلاق کودکان شمال تهران

مناسبترین مکان برای دوران ۳ سالگی به بالا

آموزش مهارتهای زندگی ،مسئولیت پذیری،روابط اجتماعی

،کارتیمی،دوست یابی،نظم... به انگلیسی

محیط زیبا و مجهز شده برای کودکان

خوش آمدیدآکادمی ۴ تا ۷ سالـــه ها
با 15 سال سابقه و با تکیه بر اساتید تحصیل کرده , مجرب ،آموزش دیده و متخصص درآموزش کودکان با سیستم زبان
 مادری، محیطی کاملا انگلیسی برای کودکان فراهـم نموده است تا زبان انگلیــسی را همانند زبان مادری خود آموزش 
ببینند
بر این اســاس  موضوعات و عناوین مختلف از طــریق بازی , شعر , موسیـقی ,نقاشـی ,داستان، نمایــش , فـهم فیـلم 
سفالگـــــری ،ورزش، ریاضی و علوم تماما به زبان انگلیسی و همگی به روش غیر مستقیم و نا خودآگاه و کارهای فوق
برنامه هنری و ورزشی مانند: نقاشـی ، موسیـقی ،شطرنج و باله به کودکان ارائه میشود
آکادمی ۴ تا ۷ سالـــه ها 
با ایجاد سبک جدید، درآموزش شاد انگلیسی به کودکان، جایگزین بسیارمناسب مهدهای
کودک میباشد، زیرا تمامی آموزشهای کودکان ، بازی، کاردستی، ورزش، شعر و سرود
حتی کلاس های فوق برنامه با آموزش محاوره ای صحبت کردن به انگلیسی همراه است